ด้วยประสบการณ์ ในการเป็น Consultant &Production Thesis (Fashion Project)ให้กับนักศึกษาแฟชั่น สถาบันต่างๆ
เช่น ชนาพัฒน์ มศว.(ประสานมิตร) พระจอมเกล้า ราชมงคลฯ
ร้อยลายดอทคอมสามารถเป็นที่ปรึกษาและผลิตเสื้อผ้าตามจินตนาการและตรงตามConcept ของท่าน
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำศิลปะนิพนธ์ สาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายหรือผู้ที่มีโครงการทำแฟชั่นโชว ์
เพียงติดต่อเข้ามาเราพร้อมให้คำปรึกษา

©.Copy All Right Reserve Royline.com
By Phongphan Whangpanya , Since January 2011.